Flitsen - Veiligheid

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

Waarschuwing - levensgevaar

Het openen en zelfbouw van flitstoestellen is echt wel voorbehouden voor vakmensen die weten waar ze me bezig zijn.
Het risico voor een levensgevaarlijke elektro schok is zeker niet denkbeeldig.
Hier een opsomming van de grootste risico's:

Ontsteek elektrodes:

Op de ontsteek elektrode komen pulsen van 4000-6000V.

Flitscondensator

Vooral de spanning op de flits condensator is levensgevaarlijk.
Deze condensator heeft een hoge capaciteit en wordt opgeladen op een spanning van 450V en meer.
Daarbij is deze condensator zo gebouwd dat hij heel snel zijn lading kan afgeven (zeer kleine inwendige weerstand).
De condensator behoud zijn spanning tot meerdere dagen, zelfs weken na het laatste gebruik.
Wanneer aan de flits wordt gewerkt: altijd eerst de batterijen verwijderen, zodat de flits niet kan bijladen, en daarna zorgvuldig de condensator ontladen.

Het traditionele kortsluiten van de klemmen is hier geen optie, door de lage inwendige weerstand kan de condensator beschadigd raken bij kortsluiting.
Verder spatten bij het kortsluiten, gloeiende stukjes metaal weg die in uw ogen kunnen terechtkomen.(Veiligheidsbril!)
Degelijk ontladen over een ontlaad weerstand is dus aanbevolen.

Na het ontladen dient de spanning ter controle gemeten te worden.
De condensator kan zich na het ontladen spontaan opnieuw opladen door rest energie die in de condensator opgeslagen is.
Na het ontladen kan best een kortsluitklem op de aansluitklemmen van de condensator geplaatst  worden, om te vermijden dat hij onbewust opgeladen wordt.

Studio flitsen

Studioflitsen gebruiken nog hogere spanningen en capaciteiten waardoor ze bij het openen van de behuizing zeer gevaarlijk kunnen zijn.
Daarnaast worden de condensatoren bij studioflitsen rechtstreeks uit het spanningsnet opgeladen, het inwendige van de studioflitser staat dus onder netspanning.

Condensatoren: ontploffingsgevaar

De ontlaadcondensatoren staan onder een hoge spanning, door een defect (lek) kan de condensator verhitten en exploderen.
Kleinere condensatoren zijn zo geconstrueerd dat ze gecontroleerd kunnen exploderen, grotere condensatoren hebben onder de rubber afdichting een expantieventiel, als er teveel druk in de condensator ontstaat scheurt de rubber om de stoom uit de condensator te laten ontsnappen. In de condensator zit een electroliet, als het in het gezicht of de ogen terechtkomt kan het erge brandwonden veroorzaken.
Werkt nooit aan flitsers zonder veilgheidsbril.


Flitsbuis - rondvliegend glas

Als bij een defect, te hoge stromen door de (studio) flitsbuis vloeien kan de flitsbuis erg heet worden en exploderen, met rondvliegende glasscherven tot gevolg.
Nog een reden om nooit zonder veiligheidsbril aan een flitser te werken

 

Hotshoe

Ook op de aansluitingen van de "hotshoe" kunnen hoge spanningen tot 200V en meer aanwezig zijn, bij normaal gebruik is door de constructeur er voor gezorgd dat  beide klemmen van de hotshoe niet samen aangeraakt kunnen worden, als je het toestel demonteert is dit natuurlijk wel het geval.

Netspanning

Sommige flitstoestellen worden niet door een batterij gevoed maar rechtstreeks uit de netspanning.
Aanraking van ieder geleidend flitser onderdeel kan dan elektrocutie veroorzaken, werk bij het openen van de behuizing altijd met een scheidingstransformator.
Zorg er ook voor dat de behuizing niet beschadigd wordt, zodat accidentiele aanraking van de onderdelen die onder spanning staan niet mogelijk is.

UV

Flits buizen produceren hoge energie UV stralen, deze worden tegengehouden door speciale UV filters in de flitser behuizing, zorg er voor dat u niet belicht wordt door het ongefilterd licht van de flitsbuis.

Hierboven zijn slechts enkele van de gevaren en mogelijke beschermingsmaatregelen opgesomd.
Laat het demonteren en herstellen over aan ervaren technici, en raadpleeg altijd eerst de officiële veiligheidsinstructies, voor herstellingen aan dit soort toestellen

Links naar veiligheidsdocumenten:

http://members.misty.com/don/safety.htm
http://www.bvws.org.uk/405alive/tech/safety.html

 

Update 2021