Flitsen - SB800

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

 

Speedlight SB-800 Nikon  Flitser

 

De Nikon SB 800 is een fantastisch toestel maar er zijn zoveel mogelijkheden dat het redelijk ingewikkeld geworden is.
De handleiding is ongeveer even dik als dit van het fototoestel zelf, dit zegt voldoende ,omdat ik zelf het bos door de bomen niet zag heb ik geprobeerd voor mijzelf, met vallen en opstaan, een beknopt overzicht te maken van de meest gebruikte functies, welke ik hier graag met jullie deel.
Specifiek de interacties met de Nikon D70 camera worden hier bekeken.

Werking:

De SB800 werkt volledig automatisch op een Nikon fototoestel, dit betekent dat beide toestellen alle noodzakelijke gegevens aan elkaar doorgeven om een goed belichte foto te maken.
Als de flitser  op de hotshoe van een Nikon camera geplaatst wordt gebeurt de communicatie via de supplementaire contacten van de hotshoe. Totaal 4 contact punten.
Staat het toestel los van de Nikon camera, dan gebeurt de communicatie via "infrarood" en de voorflitsen , het is dan ook belangrijk dat beide infrarood sensoren van camera en flits elkaar kunnen zien.
Via een reeks voorflitsen wordt de slave "wakker" gemaakt ,de hoeveelheid gereflecteerde licht gemeten, waarna de camera , rekening houdend met de ISO, diafragma en sluitersnelheid, de benodigde flitsintensiteit doorgeeft aan de flitser.
De SB 800 flits is in staat om afhankelijk van de instelling van de brandpuntsafstand van de lens ,het flitslicht te focusseren,  zodat de voorwerp optimaal belicht wordt. De meeste functies werken enkel optimaal bij  gebruik van een CPU objectief, anders weet de camera niet welke hoe de lens staat ingesteld.

 

Enkele definities:

PU objectief : via contacten in de lensvoet wordt informatie over de lens (brandpuntsafstand, diafragma instelling) doorgegeven aan de camera.
Bij gebruik van niet CPU objectieven zal de D70 camera enkel in de stand "M" kunnen gebruikt worden, flitsen kan, maar enkel in de "handmatige " mode voor zowel de camera als voor de  flitser .
Indien de D70 of de, er op geplaatste SB800 in een andere mode staat wordt de ontspanknop geblokkeerd. Bij andere camera's  kunnen andere regels gelden.

TTL:  Through The Lens : Het licht wordt door de camera lens gemeten, (werd reeds bij analoge camera's gebruikt) deze informatie wordt via de hotshoe of via IR  (infrarood) communicatie doorgegeven aan de flitser.

D-TTL : eerste generatie TTL voor digitale camera's (D1- serie), waarbij het licht wordt gemeten met een kleine aparte sensor .

CLS : Nikon Creatieve Lighting System : -digitale informatie overdracht met de compatible camera's  zowel op de camera, als draadloos.
                                                             - FV (Flash value) vergrendeling mogelijk
                                                             - Kleurtemperatuur wordt aut. doorgegeven aan de camera
                                                             - Snelle flits synchronisatie mogelijk (niet voor D70)
                                                             -Hulp verlichting (IR) voor betere autofocus

i-DDL / i-TTL : intelligent -TTL :  automatische flits mode: "door de lens" meting , ondersteund door het  CLS systeem, lichtberekening en CLS info o a : flits kleurinformatie en FV-vergrendeling  wordt digitaal doorgegeven.
Aan de hand van  voorflitsen wordt het gereflecteerde licht door de camera gemeten met een kleine afzonderlijke chip.
Bij D70 kan i-TTL enkel met CPU lenzen, nieuwe generatie camera's kunnen  i-TTL ook met "niet CPU"  lenzen, de belichting wordt nauwkeuriger als je dan zelf de lensgegevens (max diafragma en brandpuntsafstand) ingeeft.
i-TTL is beschikbaar bij SB600 en SB800
 

D70 flits instellingen:

Via het menu van de camera kan de flits, door de D70, met volgende functies gestuurd worden:

1. TTL - DDL  : Door De Lens meting
2. Handmatig    :
manuele flitssterkte instelling
3. TTL commander mode  :
voor flitsen op afstand

1.  TTL-DDL functie   (Through The Lens - Door De Lens)

Bij de DDL functie wordt het licht "door de lens "gemeten, dit werkt  bij D70 enkel met een CPU objectief .
In deze functie wordt automatisch één van volgende situaties geselecteerd:

i-DDL uitgebalanceerde flits  met CLS ondersteuning:
 - in alle standen behalve M , tenzij "spotmeting "geselecteerd is
 -
zorgt voor een natuurlijke lichtbalans tussen voorwerp en achtergrond
 -
er worden voorflitsen gebruikt

Standaard i-DDL flits met CLS ondersteuning
-
wordt aut gekozen in de stand "M" of indien "spotmeting " is geselecteerd
- Zorgt voor een goede belichting van het voorwerp zonder rekening te houden met de achtergrond.

2.  Handmatig

In deze functie kan je de lichtintensiteit zelf instellen op "volle sterkte" 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 dus in stappen van "1 lichtstop"
In deze functie zijn er geen voorflitsen

3.  Commander mode

Deze functie wordt gebruikt voor het op afstand besturen van een externe flits bv de SB800
De communicatie met de flitser gebeurt via IR signaal en de voorflitsen , de IR sensoren moeten elkaar kunnen zien.
De externe flits kan zowel als master of als slave gebruikt worden, indien gebruikt als slave moet de interne flits uitgeklapt worden (of een andere SB800 -Master op de camera geplaatst worden).
P-S-A-M (niet op aut)
Er worden voorflitsen gebruikt.
Er dient gekozen te worden uit:

TTL-DDL
-
werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven.
-de communicatie gebeurt nu via IR & voorflitsen ipv via de hotshoe.
-werkt enkel met CPU objectief.

Handmatig
In deze functie kan je de lichtintensiteit zelf instellen op "volle sterkte" 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 dus in stappen van "1 lichtstop"
In deze functie zijn er geen voorflitsen

AA
-
automatische lichtmeting met automatische diafragmasturing .
-Gegevens over diafragma setting van de camera worden aut. doorgegeven aan de SB800
-w
erkt enkel met CPU objectief in combinatie met SB800 (niet met SB600) 

SB-800 instellingen (in combinatie met D70)

Vooraleer te beginnen : druk de knoppen  Mode + ON/OFF  gedurende 2 sec in om alle standaard instellingen te resetten

1.  De SB-800 op de camera (hotshoe)

Mogelijke instellingen in combinatie met D70:

  • SB800   automatisch

TTL -BL  : Uitgebalanceerde invulflits:  " BL
De camera meet (door de lens) en regelt de flitssterkte voor optimaal resultaat voor voorwerp + achtergrond
Voor D70 (CLS compatibel)  : = i-TTL mode, mogelijk in de standen: Aut- P-S-A-M  (met CPU objectief )
Bij andere camera's gelden andere TTL modus, zie resp. handleiding. 

TTL    : (  BL uitgeschakeld )
De camera regelt de flitssterkte voor optimaal resultaat, er wordt enkel rekening gehouden met het voorwerp = standaard i-TTL flits
Voor  D70 (CLS compatibel)  : = i-TTL mode, mogelijk in de  standen: Aut- P-S-A-M  met CPU objectief
Bij andere camera's gelden andere TTL modus, zie resp. handleiding. 
 

AA      : automatische diafragma opening   ( niet TTL)
De SB-800 meet zelf
 en regelt de lichtsterkte rekening houdend met de camera instellingen (ISO, diafragma,speed, brandpuntsafstand)
Mogelijk in de D70 standen: Aut- P-S-A-M met CPU objectief
Bij andere camera's gelden andere aut. modus, zie resp. handleiding. 

A        : De SB-800 meet het gereflecteerde licht en regelt in functie hiervan de de flitssterkte (zonder rekening te houden met de camera instellingen)
De diafragma waarde moet je nu zelf instellen op de SB, stel je die verschillend van de camera instelling , dan heb je een verkeerde belichting   

  • SB800 Manueel

GN  : manuele flits met afstandsprioriteit
De SB-800 regelt de flitssterkte op basis van de ingestelde voorwerpafstand .
De voorwerp afstand is in te stellen op de SB800 selector. de belichting houd rekening met de instelling van het diafragma
Het flitsbereik is afhankelijk van het ingestelde ISO bereik

M   : manueel
Op de SB-800 kan de flitssterkte ingesteld worden tussen 1/1 en 1/128 onafhankelijk van de rest van de camera instellingen

RPT :  Herhaald flitsen om een stroboscopisch effect te krijgen
Flits sterkte, frequentie en het aantal herhaalde flitsen per beeld instellen
Opgelet bij teveel herhaald flitsen kan de flits oververhit geraken.

2.  Multiflitsen  (gebruik van meerdere flitsers)

  • SB-800 als hoofdflits (Master)

De SB800 staat op de camera gemonteerd en stuurt andere "slave " flitsen aan.
Hiervoor heb je dus verschillende compatible flitsers nodig
Deze rubriek heb ik niet verder uitgewerkt.

  • SB-800 als slave , interne D70 pop-up flits als hoofdflits

Hier zijn er 2 mogelijkheden :  Remote : er is gegevensoverdracht tussen camera en SB800
                                           SU4 :
de SB800 flitst mee met alles wat flitst

1. Remote:   met automatische belichtingsinstelling

SB-800 :
- zet de flits op stand "remote" (via persoonlijke instellingen)
- "ON"-- 2sec op "SEL" drukken--selecteer "Remote" druk 2 sec op "SEL" kies Ch3 , groep A
  (andere kanalen niet mogelijk met ingebouwde D70 flits)
-stel de zoom van de flits in met "SEL"    
                   
Camera D70:
- Camera op Aut-P-S-A-M
- commander mode:   -  DDL , AA of Manueel
- er worden voorflitsen gegeven door de camera


 
2.  SU-4   : de SB 800 flitst mee met alles wat flitst

2 mogelijkheden: modus A :de flits start en stopt samen met de hoofdflits
modus M : de flits start met de hoofdflits maar flitst met de manueel ingestelde waarde.

SB-800
- Zet de flits op stand SU-4
- "ON"-- 2sec op "SEL" drukken--selecteer "SU-4" druk 2 sec op SEL, selecteer met "Mode" A of M
-Stel de flitssterkte in indien gekozen voor "M"
-stel de zoom van de flits in met "SEL"  

Camera D70                         
Flitsmode op "Manueel"  er mogen geen voorflitsen gegeven worden! anders reageert de slave op de voorflitsen, dus te vroeg!
Flits intensiteit van de camera hoofdflits instellen
Stel de voorkeur ISO waarde in en stel de "ISO auto: off" (zie opmerkingen)

3. Meerdere flitsen laten meeflitsen met de SB-800

In de stand SU-4 is  een strobe puls  op de synchro uitgang (21) aanwezig, hiermee kan eventueel een andere flits met een kabel of bv de "multiflits" sturing aangestuurd worden.
Deze puls is niet aanwezig in de "Remote" modus.

Opmerking en tips:

In bepaalde gevallen kan het licht van de ingebouwde (master) pop-up  flits storend werken op de foto die men wil nemen, we hebben echter dit licht nodig om de SB-800 (slave) remote aan te sturen. Een mogelijkheid is, om voor de pop-up flits een IR filter te plaatsen die het licht naar het onderwerp afschermt maar toch voldoende info doorgeeft naar de SB800 , er zijn hiervoor handige filters (SG-31R) in de handel die in de hotshoe geschoven kunnen worden. vb: http://www.adorama.com/INKSG31R.html

Als je werkt met manuele externe flitsers (SU-4), dan weet de camera niet welk licht hij te verwerken krijgt en zal hij de ISO waarde verhogen om voldoende foto belichting te krijgen, daarom zet je beter via het menu de ISO op een vaste waarde vb 200 en de "ISO auto : OFF "

Zorg er voor dat het licht van de flitsen niet rechtstreeks in de camera kan schijnen, waardoor je overstraling krijgt, dit is een witte zweem die over de foto hangt waardoor het kontrast verminderd. Overstraling kan je vermijden door bv een kartonnen wand tussen de flits en de camera te plaatsen. Te felle verlichting van de achtergrond kan ook overstraling geven.

De SB-800 is een krachtige flitser, gebruik bij flitsen op 2m en minder de bijgeleverde diffuser, je kan ook indirect flitsen door de flits rechtop te zetten en op een witte plafond te flitsen (voor portret fotografie). Eens de flitsdiffuser op de flits geplaatst, zal de zoomkop op 14 blijven staan (zoomt niet meer mee)

Het bijgeleverde filterset, maar ook andere gekleurde filters zijn handig om bv de achtergrond een andere kleur te geven

Zorg dat de batterijen goed opgeladen zijn, als het "ready" lampje niet meer brand is het tijd om ze op te laden, hij gaat wel nog een tijdje door met flitsen , maar ook de communicatie wordt dan onbetrouwbaar

SB800 als hulpverlichting:
Bij foto's in donkere omgeving gaat de hulpverlichting van de camera branden bij het scherpstellen, om de autofocus beter /sneller te laten werken. Je kunt hiervoor ook de IR matrix verlichting van de SB800 gebruiken, zonder dat de flits af gaat. Voordeel is dat je geen licht ziet en dieren of insecten niet laat schrikken.
Druk op "Mode" +"On/Off "om te resetten, druk 2 sec op SEL voor pers. voorkeur instelling, scroll naar beneden op "FIRE" zet op "OFF". Bij het scherpstellen werkt enkel de IR straler, de flits zal niet werken bij het afdrukken. Meer info handleiding p62
 

Richtgetal van flitsers: 
Het richtgetal van een flitser geeft aan hoeveel licht uw flitser kan geven. Hoe hoger het getal hoe sterker de flitser.
Het richtgetal is het product: van de afstand tot het voorwerp maal het diafragma wat hierbij nodig is om een goeie belichting te geven bij ISO 100, bij een 50mm objectief
Vb : bij een flitser met richtgetal 20 heb je bij flitsen op vol vermogen een diafragma van f:20 nodig om op een afstand van 1m, bij ISO 100 een voorwerp goed te belichten
Opmerking: Moderne flitsers  kunnen het licht focusseren op een voorwerp, dat zich op grotere afstand bevind, hierdoor zijn ze in staat tot betere prestaties, het richtgetal op zich heeft dan nog weinig betekenis, voor de juiste belichting zal het licht gemeten moeten worden.

Richtgetal interne flitser van D70  =15   (ISO 200)                                richtgetal 11 bij ISO 100
                                              SB600= 39  (ISO 200, zoomkop op 35mm)  richtgetal 28 bij ISO 100
                                              SB800 =53 (ISO 200, zoomkop op 35mm)  richtgetal 38 bij ISO 100
meer uitleg ivm richtgetal vind je hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/Richtgetal

 


  Beertje 18-11-2008

Update 2021