Flitsen - Ring flits voor macro fotografie

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

 

Zelfbouw ringflits voor macro fotografie.

 

Zoals op de foto's te zien bestaat de ringflits uit een voeding met stuurgedeelte en de flitsunit.
De flits unit wordt samen met het fototoestel op een statief gemonteerd.
Het statief is beschreven in de rubriek: "Macro fotografie".

De voeding en flitsunit zijn met elkaar verbonden door een kabel, die van  het voedingsgedeelte kan losgekoppeld worden met een 12polige plug.
Voordeel van deze plug verbinding is dat de voedingsunit ook voor andere toepassingen (vb als voeding voor andere flitsen ) kan gebruikt worden.
Ook de flitsunit krijgt hierdoor meer mogelijkheden, er kan bv een batterij gevoede voedingsunit aan gekoppeld worden voor macro fotografie op verplaatsing.

 

 

Detail van de flitsunit

 

De flitsunit:

De flitsunit bestaat uit een metalen behuizing, hierin zijn 2 flitsbuisjes met condensator en thyristor sturing ondergebracht.
De behuizing is gemaakt uit vertint blik (conservenblik), dit is licht, laat zich goed bewerken en solderen.
Het  bied zowel elektrisch als elektromagnetisch een goede afscherming.
Naast de flitsbuisjes zijn ook 4 x 5W miniatuur halogeen lampjes ondergebracht, die moeten dienen voor de verlichting bij het manueel scherpstellen.
In eerste instantie waren ze alle 4 parallel geschakeld, maar produceerden teveel warmte, daarom heb ik ze 2 aan 2 in serie geplaatst.

Voedings & stuurgedeelte

Het voedingsgedeelte bestaat uit een transformator met een secundaire spanning van 240V , na gelijkrichting wordt 280V verkregen wat voldoende is voor onze toepassing.
Daarnaast wordt ook nog een 6.3V wisselspanning gelijkgericht  als voeding voor het stuurcircuit.
In het kastje is ook een kleine commerciële 220-12V adapter voor halogeenlampjes ingebouwd als voeding voor de halogeen verlichting (is hier verder niet beschreven)

Het stuurgedeelte bestaat enerzijds uit een adapter circuit om de strobe puls van de camera op een veilige manier in het kastje binnen te loodsen.
Dit circuit is galvanisch volledig gescheiden van de rest van de schakeling, en heeft zijn eigen 2x3V batterij voeding.
De strobe (ontsteekpuls) wordt aan de het stuurcircuit doorgegeven dmv een optocoupler.
Het stuurgedeelte zorgt voor de nodige stuurpulsen:

  • Triggerpuls voor de flits ontsteking
  • Triggerpuls met instelbare vertraging tov de ontsteekpuls om de flits voortijdig te stoppen en dus de lichtsterkte te regelen.
  • Een stuurpuls om de voedingsspanning te onderbreken gedurende de flits.

Enkele voorbeelden:    


  Bladluis op peterselie

 

                                               

Belangrijk- Gevaar!!!!:

Het elektrisch schema wat hierna vermeld is, is het schema zoals ik zelf de flits heb gebouwd.
Mocht u besluiten om dit schema na te bouwen,dan is dit op eigen risico!
Ik geef geen enkele garantie geven t.a.v.  eventuele fouten, geschiktheid van de componenten, de goede werking, noch de veiligheid voor uzelf of de camera die er op aangesloten wordt.
Dit ontwerp bevat hoge spanningen, die gevaarlijk kunnen zijn voor uzelf en uw camera.
Indien u op elektronisch gebied onvoldoende ervaring hebt raad ik u ten stelligste af om deze schakeling na te bouwen.
Lees vooral eerst de veiligheidsopmerkingen in de rubriek: "Veiligheid"- "Werking Flash"
  

Let vooral op gedurende de testfase, en ontlaad de flash condenstoren zorgvuldig telkens ze onder spanning zijn geweest, niet alleen voor uzelf, maar een ongecontroleerde ontlading kan heel wat componenten (en eventueel uw aangekoppelde camera) vernietigen.

Om risico op een eventuele fout uit te sluiten, dient vooraleer de hotshoe aan de camera aan te sluiten, de max. spanning op de ingang van de adapter gemeten te worden .
Die mag niet meer dan  6V bedragen, de kortsluitstroom naar massa mag max. = 6V/100kohm= 60 A bedragen

 

Elektrisch schema


Errata: De aansluitingen A (flitsstop) en B (flitsontsteking) op de metalen afscherming (flitsunit) dienen te worden omgewisseld.
Klik op de foto om te vergroten

Schema beschrijving.

Voeding

De voeding gebeurt via een geaard netsnoer  uit het 220V net . Als transformator heb ik een Erea 220TR30 gebruikt, die heeft sec 240V en 6.3V ter beschikking.
Met een bruggelijkrichter wordt de 240V gelijkgericht, resultaat is 280V DC. Deze wordt via een gelijkrichter en 10kohm serieweerstand naar de Flash condensator gestuurd.
Om te vermijden dat de "flits stop" thyristor ontstoken blijft en de transformator kortsluit is in serie een BU508  HS transistor opgenomen. de 280V wordt met  puls TP4 gedurende de ontsteking en het ontladen af geschakeld. Dit gebeurd door met de Powermosfet de basis van de BU508 op massapotentiaal te brengen.
Verder wordt de 6.3V gelijkgericht en levert 7,0V als voedingsspanning voor de stuurschakeling.

Het stuurcircuit:

De camera wordt via de hotshoe aan het adaptercircuit  aangesloten. In de camera zit een open collector schakeling die op het moment dat de sluiter open gaat het strobe contact kortsluit naar massa.
Hoofd bekommernis bij het adapter circuit is een veilige interface te maken tussen tussen het stuurgedeelte en de camera, zodat geen risico volle pulsen bij de flitsontlading in de camera kunnen binnendringen.
De adapter schakeling is gemonteerd op een printplaat en gebouwd in een metalen geaarde afscherming.
Om elektrostatisch opladen van de ingang te vermijden is de - kant van het adapter circuit via 1Mohm verbonden met de afscherming=aardpotentiaal.
Om dezelfde reden wordt het adapter circuit gevoed met een afzonderlijke  2x3V batterij.
Het verbruik van het circuit is zeer laag, en verbruikt enkel stroom gedurende het moment van de flits.
De overdracht van de puls op de uitgang gebeurt via een optocoupler CNY43.
Vanaf de uitgang van de optocoupler gaat de stuurpuls voor de flits rechtstreeks naar de flitsontsteking.
Om de flitsduur en dus ook de flits intensiteit regelbaar te maken wordt met een LM555 een puls opgewekt met regelbare breedte van 50 -2ms. Instelbaar met een regelbare weerstand.
Met een 2de LM555 met vaste tijdconstante krijgt de Flitsstop puls een vaste breedte.
Deze "flitsstop puls ontsteekt een thyristor die de restspanning van de flitscondensator onder de ontsteekspanning brengt van het flitsbuisje en hierdoor uitdooft.

De Flitsunit.

De flitsunit is gebouwd in een metalen blik constructie en om veiligheidsredenen volledig dicht gesoldeerd.
Hierdoor wordt ook de elektromagnetische straling naar de camera beperkt.
De flits condensatoren en de 200n/400V ontsteek condensatoren laden op via de BU508 en de serieweerstand 10K. In serie staat een diode om invers potentiaal op de BU508 te vermijden bij afschakelen. Bij het ontsteken  wordt de spanning over de 200nF condensator op de primaire van de ontsteek trafo gezet en geeft op de secundaire een 4KV ontsteekspanning.
De flitsbuis ontsteekt. Afhankelijk van de instelde vertraging wordt na de tijd TP2  de flits condensator ontladen door de flitsstop thyristors.
Om de kortsluitstroom enigszins te beperken staat in serie een weerstand van 0.2ohm.De diode dient om negatieve spikes veroorzaakt door de draadgewikkelde 0.2ohm weerstand te beperken.
* De neonlamp indicator toont aan wanneer de flits terug is opgeladen.
* Met de test knop in de adapter schakeling kan de flits manueel ontstoken worden.
 
Opmerkingen,verbeteringsvoorstellen of foutmeldingen zijn welkom.

Beertje  24-12-2008
update 2021