Flitsen - RF draadloze flits trigger

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

 

Bedoeling is om een draadloze sturing te maken, tussen de camera en de 4 flitsen die aan de "multiflits unit" kunnen gekoppeld worden.
Meteen zijn de synchronisatie kabels verdwenen die nodig waren om de flitsers aan te sturen. Als basis heb ik gebruik gemaakt van een 433Mhz zender ontvanger module die in de handel te koop is.

RF trigger - zender

De zender wordt op de hotshoe van de camera gemonteerd, waarbij het "strobe contact" verbonden wordt met de zender.
Bij het indukken van de camera ontspanknop wordt het strobecontact in de camera met massa verbonden (open collector schakeling)

Werking zender:

 

De zender is gebaseerd op de RTFQ1-433.92 module van RF Solutions.
Op deze manier wordt het erg eenvoudig om een radio frequentie gestuurde trigger te maken.

De zender wordt gevoed door een 3V batterij. Een weerstand R1 beschermd de batterij bij kortsluiting. Met de schakelaar wordt de zender ingeschakeld.
Via de transistor wordt bij kortsluiten naar massa van de hotshoe of met de testknop, een positieve puls op pin 2 van de zender geschakeld.
Die puls wordt Rf gemoduleerd en via de antenne uitgestraald.
Voor een goede werking moet de antenne 17.4 cm lang zijn (1/4 van de golflengte).
Het verbruik van de zender is +/- 7mA

RF trigger - ontvanger

Werking ontvanger

De ontvanger is gebaseerd op de RRFQ1-433.9 module van RF Solutions.

De werking is als volgt:
Wanneer de ontvanger, een ongemoduleerd RF signaal van 433.9Mhz ontvangt is de uitgang (14) "laag"
Ontvangt hij een gemoduleerde puls van een zender dan verschijnt deze puls op de uitgang. Via T3 wordt het strobe contact gedurende de puls kortgesloten en wordt hiermee de flitser(s) getriggerd.
Mute: Als er geen rf signaal ontvangen wordt verschijnt op de uitgang(14) een ongedefinieerd "ruis" signaal, wat ook doorgegeven wordt via T3 naar het strobe contact. Wanneer de zender "Af" staat zou de flitser hierdoor continue ongedefinieerd ontsteken.
Om dit te vermijden is een "mute" schakeling gebouwd.
Op pin 13 is een RRSI signaalaanwezig: Zonder ontvangst van een RF signaal staat op deze pin1.2V DC, bij ontvangst van een RF signaal staat er 2.6V DC op pin 13.
Met een spanningsdeler R5/R6 wordt ervoor gezorgd dat T1 enkel in geleiding komt bij 2.6V , de LED gaat branden als indicatie dat er een zender wordt ontvangen.
Zonder zendersignaal staat T2 in geleiding via R4, en sluit de basis van T3 kort , waardoor het ruis signaal van de module niet wordt doorgegeven.
Bij RF ontvangst staat de collector van T1 laag en wordt de basis van T2 via D1 kortgesloten, het signaal van pin 14 kan nu ongehinderd T3 bereiken.
De condensator C1 zorgt voor een kleine vertraging, zodat bij de overgangsfase, van het in en uitschakelen van de zender, T3 niet vals getriggerd wordt.
De ontvanger wordt gevoed door een externe 5V spanningsbron. Voor een goede ontvangst is de antenne 17.4cm lang (1/4 golflengte)


Aansluiting ontvanger op de multiflitssturing

Met de multiflits sturing kan ik 4 flitsen, in sterkte regelbaar gelijktijdig, synchroon met de camera laten flitsen.
Bedoeling was om een draadloze radiosturing te maken die deze unit zou aansturen.
De ontvanger is plugbaar op de stuurunit, en haalt er ook zijn voeding.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de 4 flitsen afzonderlijk inschakelbaar te maken vanaf de camera. Dit is echter niet gelukt omdat de decoder die hiervoor nodig was, te traag was.

 

Prestaties van de zender - ontvanger combinatie:

Ontvangst bereik : > 50m
Vertragingstijden:
<8µs
De vertragingstijd is de tijd die de schakeling nodig heeft tussen start triggerpuls van de camera en start strobe puls van de flits.
De vertraging is verwaarloosbaar klein in vergelijking met de flitsduur (150-3000µs) en de sluiter opening ( 1/125 = 8000µs)

Meerdere toepassingen

Het is de bedoeling om de zender en onvanger module ook voor andere "op afstand bedienbare" toepassingen te gebruiken.
Een voorbeeld hiervan is : draadloze ontspanner (voor D90) het fotograferen van vogels. Gepland als mijn D90 binnen is.

Kostprijs onderdelen:

Ontvanger: FM-RRFQ1-433  RF SOLUTIONS =27,18€
Zender: FM-RTFQ1-433  RF SOLUTIONS  = 16.8€

Totaal: 44€

© Beertje
27/2/2009

Update 2021
zelf een flits trigger maken was in 2009 een leuke uitdaging
Anno 2021 zijn zoveel goedkope flits triggers op de markt dat zelf een trigger maken geen zin meer heeft