Flitsen - Multi flits sturing

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

 

Multiflits sturing

 

Één van de problemen bij fotograferen met flits , zijn de harde slagschaduwen die meestal verschijnen op de foto.
Verschillende mogelijkheden, zoals indirect flitsen of een diffuser op de flits plaatsen kunnen dit probleem verminderen.
Door meerdere flitsen te gebruiken kan dit verschijnsel vermeden worden.
In studiofotografie wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt.

In wat volgt wordt een sturing uitgewerkt voor 4 flitsen die:

  • Synchroon laten flitsen (alle 4 op hetzelfde ogenblik), aangestuurd door de camera, rechtstreeks of draadloos
  • Met instelbare flitssterkte
  • Met een centrale voeding

 

1. Synchroon flitsen - Triggersturing

De triggerpuls afkomstig van bv de Hotshoe van de camera wordt  naar 4 verschillende punten verdeeld.
De optocoupler dient voor supplementaire scheiding tussen ingang en de 4 uitgangen.


Opgelet:

  • De schakeling is ontworpen voor flitsers met een strobe spanning van <20V op de centrale pin van het hotshoe kontact, deze spanning moet tevens positief zijn tov het randcontact.
  • Sommige (heel ) oude flitsers hebben op het  strobe contact een spanning van 150 tot 250V!! , deze flitsers zijn niet bruikbaar voor deze schakeling.
    Om flits toestellen  met een hogere strobe spanning te kunnen gebruiken dient de schakeltransistor (BC547) vervangen te worden door een power-mosfet .
  • Sommige flitsers hebben een negatieve spanning op het centrale hotshoe kontact, deze flitsers kunnen in deze schakeling niet gebruikt worden.
  • Om veiligheidsredenen kunnen enkel flitsers voorzien voor batterijvoeding (4x1,5V) worden gebruikt 

2. Flits intensiteit regeling

Als flitsers gebruik ik enkel flitsers met een automatische flits intensiteit regeling (te herkennen aan een fotoweerstand in de front van de flitser). Parallel op de fotodiode wordt een regelbare weerstand (potmeter) van 1M ohm aangesloten . De fotoweerstand wordt afgedekt met een stukje tape. In serie met de potmeter wordt een weerstand van 1.2Kohm gesoldeerd zodat de minimum parallel weerstand over de fotodiode 1.2Kohm is en de max. weerstand +/- 1Mohm. Bij de minimum weerstand zal door de sterke terugkoppeling, de licht intensiteit van de flitser ook minimaal zijn. De flits intensiteit regeling werkt niet op de flitsstand "manueel". In de flitser heb ik een geïsoleerde 2.5mm mini jack ingebouwd waar de LDR draden mee verbonden worden. Uitwendig kan ik nu de potmeter aan de jack aansluiten. Als de jack  en de afdekt tape  verwijderd wordt, werkt de flits terug normaal.
Flitsers die op netspanning werken zijn hiervoor om veiligheidsredenen niet geschikt.
 

Indien interesse om deze schakeling na te bouwen , lees dan eerst de veiligheids opmerkingen onderaan deze pagina!

 

3. De centrale voeding


Ik heb gepoogd de flitsers aan te sluiten op een centrale voeding omdat de batterijen meestal leeg zijn op het moment dat je de flitser wilt gebruiken.
Dit is wel de moeilijkste klus geworden, niet alle flitsers komen hiervoor in aanmerking.
In de schakeling zijn de - pool van het hotshoe kontact (randcontact) en de - pool van de voeding met elkaar verbonden. In het flits toestel moet dit ook het geval zijn , anders werkt de flits niet meer en kan hij defect geraken.( Kan met een ohm meter getest worden)
De interne ON/Off schakelaar in het flits toestel schakelt meestal de - spanning van de batterij af , en ontlaad de  flitscondensator op de stand "Off" . Daar de multiflits sturing ook een massacontact via de hotshoe doorgeeft , blijft de spanningsomvormer werken , terwijl hij belast wordt met een ontlaad weerstand.
Daarom moet de schakelaar op het flitstoestel eerst op "ON" gezet worden, vooraleer de externe voeding wordt aangesloten.
Bij het uitschakelen moet eerst de externe voeding uitgeschakeld/afgekoppeld  worden, en daarna moet de flits schakelaar op "OFF" gezet worden. 


De meeste  flitstoestellen gebruiken  bij de opstart een stroom van   +/-3A , om daarna snel te dalen tot +/-200mA.
De voeding moet in het slechtste geval dus 4x3A =12A aankunnen, in de praktijk is 6-8A voldoende omdat de max stroom periodes niet perfect samenvallen.
Er is een hoofd zekering van 6.3A voorzien, dit lijkt voldoende, de individuele flitsers zijn beveiligd met een 4A zekering.
Als voeding heb ik een +5V-10A voeding gebruikt, ipv +6V (4x 1.5V batterij=6V) omdat deze gemakkelijker verkrijgbaar was, de 5V spanning is voldoende voor de goede werking van de flitsers.
De voeding is enkel geschikt voor flitsers die origineel op 4x1.5V batterij voeding werken.
Ter beveiliging van uzelf en uw camera moet de netvoeding dient voorzien te zijn van een aardcontact!!
Alle metalen aanraakbare onderdelen dienen zorgvuldig geaard te zijn.

4. Praktisch

 

De flitsen worden op een basis unit geplaatst , waarna de voeding (via dummy batterijen) en de jack voor licht sterkte regeling, wordt aangesloten.
De basis unit wordt met de centrale voeding/stuurunit verbonden met een 3 polige kabel en verbonden via een 3 polige DIN plug (- pool& aarding ; + 5V; trigger output)
De trigger ingang van de multiflitsunit wordt met een kabel verbonden met de Hotshoe van de camera in dit geval  werken we met de 4 flitsen als hoofd flits.
Ofwel kan het geheel als slave mee flitsen met een interne flits van de camera, in dit geval kan hij verbonden worden met een flits detector.
Zie de rubriek "Externe flash " meer uitleg.
Indien de multiflits unit als "slave " werkt , moet de camera op "manueel flitsen" ingesteld worden, anders zullen de voorflitsen, de multiflits unit met de voorflitsen laten ontsteken.
Op de foto is de trigger ingang verbonden met een IR ontvanger voor gebruik als draadloze slave, zie rubriek "draadloze slave "  voor meer uitleg.
In de bodem van de 4 basisunits zit in het midden een gat met schroefdraad , zodat de flitsen op een statief kunnen geplaatst worden.

 

6. Resultaat

Deze (on bewerkte) foto is genomen met 4 flitsen geschakeld als hoofdflits (geen flits op het toestel).
Het is belangrijk in het menu de ISO waarde manueel te te zetten, anders zal het toestel de ISO automatisch op max. zetten, gezien het toestel niet weet dat er geflitst wordt.
Op de 2 frontflitsers is een diffuser geplaatst, de flitsers staan +/- 30 cm van het beeldje opgesteld.

7. Opmerking - Gevaar.

Wegens de hoge spanningen die in een flitser aanwezig zijn , is het openen van de flitstoestel een risicovolle aangelegenheid .
Lees vooral de opmerkingen in dit verband in de rubriek "veiligheid"
Het elektrisch schema wat hierboven vermeld is, is het schema zoals ik zelf de flits heb gebouwd.
Mocht u besluiten om dit schema na te bouwen,dan is dit op eigen risico!
Ik geef geen enkele garantie geven t.a.v.  eventuele fouten, geschiktheid van de componenten, de goede werking, noch de veiligheid voor uzelf of de camera die er op aangesloten wordt.
Een flitstoestel bevat hoge spanningen, die gevaarlijk kunnen zijn voor uzelf en uw camera.
Indien u op elektronisch gebied onvoldoende ervaring hebt raad ik u ten stelligste af om deze schakeling na te bouwen.

Let vooral goed op bij het openen van de flits, en ontlaad de flash condenstoren zorgvuldig telkens ze onder spanning zijn geweest, niet alleen voor uzelf, maar een ongecontroleerde ontlading kan heel wat componenten (en eventueel uw aangekoppelde camera) vernietigen.

Om risico op een eventuele fout uit te beperken, dient vooraleer de hotshoe aan de camera aan te sluiten, de max. spanning op de ingang van de adapter gemeten te worden .
Die mag niet meer dan  6-9V bedragen, de kortsluitstroom naar massa mag max. = 6V/100kohm= 60-90 A bedragen

Beertje 
25/12/2008
Update 2021