Flitsen - Flitsen op het 1ste & 2de gordijn

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

 

Flitsen op het eerste en het tweede (Rear) gordijn

 

Wanneer een foto wordt genomen met een flits, duurt de flits maar een heel korte tijd, voor de rest van de tijd dat de sluiter open staat, wordt het onderwerp dus enkel nog belicht met omgevingslicht.(zie "flitstijden")
Meestal gaat de flitser af bij het openen van de sluiter dit noemt men een flitssynchronisatie op het eerste gordijn.
Het is ook mogelijk om uw toestel te laten flitsen, net vóór de sluiter dichtgaat, dit noemt men flitsen op het tweede of achterste (rear) gordijn.


"Om het ogenblik van flitsen" op een foto vast te kunnen leggen heb ik volgende opstelling gemaakt:

( Eenzelfde opstelling werd ook gebruikt  bij het meten van de tijdsvertraging van de Nikon "Remote Control")

Een Nikon D70 camera staat gefocusseerd op het scherm van een oscilloscoop.
De oscilloscoop tijdbasis wordt getriggerd door een drukknop, die ook de RC zender van de Nikon camera stuurt.
Op hetzelfde ogenblik wordt dus zowel de tijdbasis van de oscilloscoop gestart, als een infrarood start signaal naar de camera gegeven.
Na een vertraging (+/- 200ms) gaat de sluiter open, en wordt de kathodestraal zichtbaar op de foto.
Aan de verticale ingang van de oscilloscoop is een fotosensor gekoppeld, die geeft een signaal af op het ogenblik dat er flitslicht op valt, wanneer de camera flitst zal dus een puls op de oscilloscoop zichtbaar zijn. Het zal dus duidelijk te zien zijn op welk tijdstip van de sluitertijd, het toestel geflitst heeft.

 

Flits op het eerste gordijn:

De tijdbasis van de oscilloscoop is ingesteld op 50ms /schaaldeel , de sluiter staat op 1/5 sec.
De flits is in het menu op Handmatig -full ingesteld, de flits synchronisatie op standaard (=1ste gordijn)
Toestel mode : M

Met een vertraging van 240ms t.o.v. het stuursignaal van de IR zender gaat de sluiter open, onmiddellijk daarna flitst het toestel.
De flitspuls bij het openen van de sluiter is duidelijk te zien. De flitsduur is +/- 3ms (zie hierboven), voor de rest van de tijd wordt de foto enkel belicht door omgevingslicht.

Flitsen op het 2de (rear) gordijn

De tijdbasis van de oscilloscoop is ingesteld op 50ms /schaaldeel , de sluiter staat op 1/5 sec.
De flits is in het menu op Handmatig -full ingesteld, de flits synchronisatie op REAR(= 2de of achterste gordijn)
Toestel mode : M

Met een vertraging van 210ms gaat hier de sluiter open ,nu is duidelijk te zien dat de flits plaatsvindt, net vóór het dichtgaan van de sluiter.

Toepassing.

* Flitsen op het eerste gordijn is de normale standaard werkwijze om te flitsen. Wanneer we echter een bewegend voorwerp willen fotograferen zal na de flits, het voorwerp nog verder bewegen en zal door het omgevingslicht nog een vaag beeld vóór het gefotografeerde onderwerp ontstaan. Het lijkt  alsof het voorwerp achteruit beweegt.

Op deze foto beweegt het vliegtuigje naar links, nochtans valt de bewegingsonscherpte vóór het vliegtuig dit komt omdat geflitst werd op het eerste gordijn. De flits komt bij het begin van de sluiteropening, nadien beweegt het vliegtuigje nog verder)

* Met een synchronisatie op  het tweede/achterste  gordijn, krijg je  eerst een vaag beeld van het bewegend voorwerp onder invloed van het omgevingslicht, en juist vóór de sluiter dicht gaat, wordt het voorwerp op volle helderheid scherp gefotografeerd door de flits. De foto geeft nu dus de juiste indruk van een vooruit bewegend voorwerp.

 Bij deze foto werd geflitst op het achterste gordijn, de bewegingsonscherpte valt achter het vliegtuigje.

Fotograferen van mensen met flits

Als je personen fotografeert met flits is het best om op het eerste gordijn te flitsen. Door de voorflitsen (zie verder) hebben de mensen de reactie om met de ogen te knipperen, met een flits op het eerste gordijn hebben ze niet de tijd om de ogen te sluiten, maar met een flits op het 2de gordijn zullen de meeste met hun ogen dicht staan.

 

Versie 12/12/2008

Beertje
update 2021