Flitsen - Draadloze slave

 

 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 

 

 

Draadloze flits sturing

 

De draadloze flitssturing zoals in dit ontwerp wordt aangestuurd met een infrarood signaal.
De ontvanger wordt aan de remote flits sturing gekoppeld.
De IR zender wordt aan de flitsshoe van de camera gekoppeld.

De IR zender

De zender is opgebouwd rond het  timer IC : LM555. De diode BAX13 tussen pin 6 en 7 dient om een puls met 50% duty cycle te bekomen.
De sturing van de IR leds gebeurt met een constante stoombron van 60mA (2,8V- 0,7V/ 33 ohm) (gedurende zeer korte tijd). Verder is de schakeling zo ontworpen dat gedurende rust, zo weinig mogelijk stroom wordt verbruikt (ruststroom <10mA), nog minder kan door de CMOS compatible versie te gebruiken nl: LMC555CN (rustroom is in dit geval <1mA) en door discrete componenten te gebruiken i.p.v. de MC78L05 stabilisator (BC547-6V2 zener-10kohm) . De condensator (470pf) wordt zodanig aangepast dat de frequentie op pin 3 = 38Khz  +/-200Hz bij 9v voedingsspanning. De zener BZY88/6V8 op de uitgang van de stabilisator heb ik er in gezet als beveiliging zodat bij eventueel defect van de stabilisator de spanning op de ingang niet hoger dan 6V zou stijgen.
Het ingangscircuit is analoog met het hierboven vermelde schema voor "Remote flits sturing" Ook hier is er voor gezorgd dat de spanning op de ingang <6V om de strobe ingang van de camera niet te beschadigen.

Op de ingang kan ofwel

  • direct op de Hot-shoe aangesloten worden (met het contactblokje). Zo kan een externe flits draadloos gestuurd worden vanuit de camera.
  • ofwel aangesloten worden op de flits detector , in dit geval kan de externe flits als slave aangestuurd worden. In dit geval dient de camera op "manuele flits" (in het menu) gezet te worden om te vermijden dat de voorflitsen een foutieve triggering geven.

Met de "test" drukknop kan de externe flits en de draadloze verbinding getest worden.

Belangrijk:
Om er zich van te vergewissen dat geen risicovolle fouten zijn gemaakt, is het aan te bevelen om vooraleer de schakeling via de Hot-shoe aan de camera aan te sluiten, eerst de spanning op de ingang (Input) te meten, die mag niet meer dan 4,5V bedragen. Ook de kortsluitstroom van de "input" naar massa dient gemeten te worden. Die mag niet meer dan (5.0V-0.7V )/100Kohm < 50 A bedragen


De IR ontvanger

Voor de IR ontvanger gebruik ik een Telefunken sensor, gerecupereerd uit een afgedankte Philips VCR. Wanneer de ontvanger een 38khz IR signaal ontvangt komt een negatieve puls op de uitgang. Na filteren gaat de puls naar een open collector schakeling die een "remote flash sturing" kan aansturen.  Een afstand van 10m kan gemakkelijk overbrugd worden, door reflectie op de muren is het geheel weinig richtingsgevoelig.

De praktische uitwerking:

Door de "flits sensor" te gebruiken kan de remote flits als "slave worden gebruikt. De remote flits sturing heeft ook een uitgang, zodat ook een 2de "slave " kan aangeschakeld worden. Als de interne flits door de "flitssensor" wordt aangestuurd moet de camera op "manuele flits" (menu)  met zelf gekozen sterkte ingesteld worden, dit om te vermijden dat de meetflitsen (in de stand "auto" of "commender") een foutieve trigger zouden geven aan de slave. Op de Hot-shoe komen geen pulsen voor  voorflitsen. De hot-shoe werkt enkel als de interne flits is dichtgeklapt.

Vertragingstijden

Het is belangrijk dat het geheel geen belangrijke vertraging geeft aan de "slave " flits. Anders kan het gebeuren dat de sluiter reeds dicht is vooraleer de flits is afgewerkt. Dit geld zowel als "slave sturing (met flitssensor) als zonder interne flits (met Hot-shoe).

Meetopstelling

Met de drukknop wordt zowel de tijdbasis van de oscilloscoop gestart als de ML-L3 remote zender. Na een bepaalde tijd (+/-200ms) gaat de sluiter open  en flitst de interne flits. De sensor vangt het signaal op en stuurt het naar de IR zender. De IR ontvanger stuurt de externe flash . De lichtflits wordt gedetecteerd door een 2de flitssensor, het signaal van deze flitssensor toont een puls op de verticale ingang van de oscilloscoop. De camera staat op de oscilloscoop gericht en fotografeert het scherm van de oscilloscoop

Zoals is te zien op de foto, start de externe flits bijna onmiddellijk (+/- 1ms) na het openen van de sluiter. De flitsduur van de externe flits was ongeveer 3 ms. Dezelfde resultaten worden verkregen wanneer de zender direct word aangestuurd door de Hot-schoe (geen interne flits). De schakeling vertoont dus in beide gevallen geen noemenswaardige vertraging. De schakeling is enkel geschikt voor flitsen op het eerste gordijn (flitsen bij het openen van de sluiter) omdat de camera niet kan weten hoe lang de flits van de externe flits zal duren.

Opmerking.
De IR Ontvanger is gevoelig voor het signaal van de ML-L3 IR zender waarmee de Nikon camera kan aangestuurd worden. Beide werken op ongeveer dezelfde frequentie. Wanneer de ontvanger het signaal van de ML-L3 zender "ziet" zal de slave door de ML-L3 aangestuurd worden, waardoor hij te vroeg flitst.

 

Beertje
Versie 9/1/2009


Update 2021

Was een leuk ontwerp in 2009.
Anno 2021 zijn zoveel goede /goedkope triggers op de markt dat het echt niet meer de moeite loont om die zelf te maken