Jinbei HD II-600 draagbare studioflitser
 
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Zelfbouw
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
.
 
 

De HDII 600 is een draagbare studioflitser van Jinbei, met een zeer goeie prijs /kwaliteitsverhouding

Door het feit dat hij geen kabel verbinding heeft en via een interne batterij wordt gevoed, is hij ook uitstekend geschikt om op locatie te gebruiken.
Een nadeel, wat ik heb ondervonden is de zeer summiere handleiding, daarom heb ik ea uitgezocht en mijn bevindingen op deze pagina ondergebracht
Aanvullingen of eventuele correcties zijn welkom

Enkele specificaties

Elektrisch:

* Flitsvermogen : 600Ws (richtgetal 80)
* Aantal vol-vermogen flitsen met opgeladen batterij: 500
* Vermogen regelbereik: 1/1 - 1/128 (22- 1/3 stop levels)
* Vermogen regelbereik bij HSS flitsen : 1/1 - 1/16
* Mogelijkheid tot meerdere flitsen bij 1 foto opname (Multi- flits)
* Mogelijkheid tot "normaal" of "snel " laden
* Flits recycletijd: 0.3s - 3.5s (stand "Fast" )max.
........................... 0.3s - 4.5sec (stand "Slow")
* High sync speed flitsen toto 1/8000sec
* Kleurtemp: 5500°K +/- 200°K
* Model lamp: 5W (Power LED)
* Batterij: 14.8V / 6600mAh
* Batterij voor Jinbei TRS trigger: CR2032 knoopbatterij 3V

 

Mechanisch:

* Bowens mount voor diffusers.
* gewicht :+/-2.78 kg (incl. batt., swiffel, reflector)
* meegeleverde swiffel (voor statief) en handgreep
.


 


.

Werking:

On/Off

 • HDII-600:
  * Inschakelen : druk 3-4 sec op de "power on" knop (1), klaar na 3 korte "beeps"
  * Uitschakelen: idem: 3-4 sec op de power on knop (1) drukken, uitgeschakeld bij 1 korte "beep", bij terug inschakelen blijft de laatste status van de display bewaard
  * Sleep mode: na langere tijd (5 min) in-actief schakelt de HD 600 over op "sleepmode" een flits triggersignaal maakt hem terug actief.
  * Na 1h zonder activiteit wordt de HD-600 automatisch uitgeschakeld

 • Jinbei TRS trigger:
  * Inschakelen: druk een 3 tal sec op de flitstest knop (1) tot het rode led lampje (6) oplicht. Het controle lampje (6) licht nu met regelmatige tussenpozen op.
  * Uitschakelen: druk een 3tal sec op de flitstest knop (1) tot het rode lampje (6) oplicht.

 • Display laten oplichten
  * De "multi" toets (2) en - toets ( 5) indrukken , dan gaat de display oplichten, nogmaals indrukken om de display verlichting uit te schakelen
  Na een 2 min zonder activiteit schakelt de displayverlichting automatisch uit.

 • Geluidsignaal : "Flitser klaar"
  Door de Multi toets (2) samen met de + toets(6) in te drukken, kan het geluidsignaal "flitser klaar" in of uitgeschakeld worden

 • Modellicht
  De continue 5Watt verlichting kan je in en uitschakelen met de toetsen "Set (3) en + (6) gelijktijdig in te drukken
  Eénmaal drukken, de modellamp brand voor 60 sec, 2x drukken =continue licht, 3x drukken modellamp uit.
  Met toets (4) op de RF trigger kan het (continu) modellicht ook in en uitgeschakeld worden

De flitser triggeren

 • Manueel triggeren : druk kort op de flitstestknop (7) vanaf de HD-600

 • Met de lichtsensor : Via een lichtflits van een andere flitser.
  Indien de lichtsensor is ingeschakeld, flitst de HD-600 mee met ieder andere lichtflits
 • Met een externe trigger via de triggeringang (8) (enkelpolige 3mm mini-jack)

 • Met de bijgeleverde Jinbei TRS trigger

De RF trigger activeren:
* Op de HD-600:
-Druk op de Knop "Set" (3) en daarna op de knop - (5) om de ontvanger in de HD-600 te activeren (antenne symbool verschijnt)
-Druk kort op de "set" knop (3) en het kanaal nr. gaat knipperen, met de knoppen - (5) en +(6) , het kanaal nr. kiezen.(16 verschillende kanaal keuzes)

De Jinbei TRS trigger instellen:
- Zet de positie van de zenderkanaal dipswitch (5) op de trigger ,zoals afgebeeld op de display van de HD-600.
- Beide freq. kanalen :ontvanger op de HD-600 en de trigger zijn nu op elkaar afgestemd.
- Schakel de trigger op "on" zoals hierboven vermeld.
- Druk op de testknop (1) van de trigger, de groene Led (7) brandt en de HD-600 flitst.
- Reset knop: indien problemen met de zender, druk op de reset knop (naast de batterij onder het batterij deksel)
- in positie "15" (alle dipschakelaars op de zender "laag") triggert de zender, de HD-600 flitser, ongeacht op welk kanaal de HD-600 staat ingesteld
Dit is handig als je meerdere flitsunits hebt, met de individuele zenders kan je het flitsvermogen instellen, terwijl een TRS zender op camera (op kanaal 15) toch alle
HD-600 flitsers triggert.

HD-600 flits modes

De 4 opeenvolgende flitsmodes zijn op de HD-600 in te stellen door opeenvolgend op de "Multi" knop (2) van de HD-600 te drukken.

Manuele mode "M"
Druk op de "Multi" knop (2) tot op de display M verschijnt.
Dit is de "normale " werkconditie van de flitser, wanneer met een externe trigger (draadloos met Jinbei TRS) of via een externe trigger aangesloten aan triggeringang (8) wordt gewerkt.
De flitssterkte kan nu ingesteld worden door :
ofwel + of - te drukken op de HD-600
ofwel + of - te drukken op de Jinbei TRS trigger.
De flitssterkte kan in 22 -1/3 stopniveau's ingesteld worden tussen 1/1 (volvermogen) en 1/128 (minimum flitsvermogen)
Het niet gebruikte vermogen wordt hergebruikt voor de volgende flits, waardoor de flitser sneller klaar is voor de volgende flits (0.3s herlaadtijd op minimum flitsvermogen).
Flits je op vol vermogen dan zal het herladen langer duren (tot 4.5 sec).

Slow-fast herladen (recycletime):
Door op de powertoets (1) te drukken, kan je kiezen voor snel ("haasje" op de display) of traag ("slak" op de display) herladen van de flitser.
Het verschil in recycletime : slow en fast zal vooral merkbaar zijn bij vol vermogen flitsen 3.5s (fast) - 4.5s (slow)
De slow mode springt wat zuiniger om met het vermogen en levensduur (minder grote stromen) van de batterij, bij het inschakelen staat de HD-600 standaard op slow-mode

Multi flits
In de zgn. "multiflits-mode" kan je gedurende eenzelfde foto-opname meerdere malen na elkaar flitsen.
Het aantal flitsen en de tijd tussen 2 flitsen(frequentie) kan je instellen, die is wel afhankelijk van het ingestelde vermogen.
Druk op de "Multi" toets (2) tot "Multi" verschijnt op de display.
Naast het woord "Multi verschijnen 2 getallen, het eerste getal is het aantal flitsen, het 2de getal is de frequentie (aantal flitsen /sec)

 • Aantal flitsen instellen:
  In de Multiflits-mode, druk op "set" toets (3) en het 1ste getal ( aantal flitsen)gaat knipperen.
  Met +(toets 6) en - (toets 5) kan het aantal gewenste flitsen gedurende dezelfde opname, nu ingesteld worden. (met + & - toets)
 • Flitsfrequentie (in Hz) instellen
  Druk na het instellen van het aantal flitsen, nogmaals op de "set" toets (3) , en het 2de getal (frequentie) gaat knipperen.
  Met +(toets 6) en - (toets 5) kan nu de flits-frequentie (aantal flitsen /sec uitgedrukt in Hz) ingesteld worden.
 • Instellen van de sluitertijd van de camera.
  Willen we meerdere flitsen gedurende eenzelfde opname , dan zal ook de sluiter voldoende lang open moeten blijven tot alle flitsen zijn afgegeven.
  De sluitertijd zal dus afhangen van het aantal flitsen en de snelheid van flitsen (flitsfrequentie)
  De minimum sluitertijd = aantal flitsen/ de flits-frequentie
  Vb 6 flitsen met een flitsfreq van 3 flitsen/sec zal er dus 2sec nodig zijn om alle flitsen weer te geven, de min. sluitertijd zal dus minstens 2 sec of langer moeten zijn
 • Max. vermogen bij multiflitsen.
  Het maximum flitsvermogen bij multiflitsen is 1/4 bij 2 flitsen gedurende 1 sec
  Bij een hoger aantal flitsen of hogere flitsfrequentie zal het flitsvermogen automatisch gereduceerd worden.

Met de lichtsensor :
Via een lichtflits van een andere flitser.
Indien de lichtsensor is ingeschakeld, flitst de HD-600 mee met ieder andere lichtflits

 • De lichtsensor activeren:
  * Druk vanuit de manuele "M" mode : 2 x op de "multi" knop (2), tot op het display het oogje verschijnt

Flash delay
Wanneer de flitser triggert via de lichtsensor kunnen "voorflitsen" van de triggerflits, de HD-600 flitser ongewenst, te vroeg laten flitsen.
Om dit te vermijden is het in de "Flash delay mode" mogelijk om een aantal (2-10) voorflitsen te negeren, en zo de flitser toch met de hoofdflits van de master te laten meeflitsen. indien er bv 3 voorflitsen zijn en als 4de de hoofdflits dan moet de flash delay mode op 4 gezet worden.Elke 4de flits wordt dan de HD-600 getriggerd.
De flitsfreq. van de trigger (voorflitsen-hoofdflits) moet min 7Hz zijn.
Druk vanuit de manuele "M" mode : 3 x op de "multi" knop (2), boven rechts op de display verschijnt een oogje.
Onderaan op de display verschijnt het aantal te negeren voorflitsen tussen 2 en 10
Instellen kan, door in de "Flash delay mode" op de "set" toets te drukken, dan gaat het getal knipperen, met + (6) en - (5) toets kan het aantal te negeren voorflitsen ingesteld worden.

Hypersync - High speed sync
Met deze studioflitser is het ook mogelijk op Hypersync ook High speed sync genoemd te flitsen.
De max. sluiterssnelheid bij "normaal" flitsen is afhankelijk van de camera: 1/200sec tot 1/320sec voor de duurdere camera's
Deze sluitersnelheid wordt in de specificaties van de camera vermeld, en wordt de " maximum flitssynchronisatie snelheid" genoemd.

Niet alleen de flitser maar ook de camera moet geschikt zijn om "hypersync" te kunnen flitsen.
In het kort komt het hier op neer, dat de camera, net voor de sluiter open gaat, een "pre-sync" signaal afgeeft naar de flitser, waardoor de flitser dus net voor de sluiter opent reeds begint te flitsen.
De flits moet blijven doorgaan zolang het sluiter (gordijn) open is.
Hypersync flitsen niet verwarren met highspeed-synchro flitsen, in het eerste geval maakt men gebruik van de lange flitsduur door volledige ontlading van de flitscondensator (bij studioflitsers) , in het 2de geval (bij camera flitsers) gaat men gedurende de ganse sluiter-open tijd op hoge frequentie, korte flitsen geven
Voordeel van hypersync tov High-speed syncho is dat bij hypersync het volle vermogen van de flitser behouden blijft , bij high speed synchro wordt door de vele flitsen het vermogen van de flitser meestal gereduceerd tot -1stop. Nadeel is dat door het ontladen van de consator, de belichting van de foto niet volledig egaal is (onderkant van de foto iets meer belicht dan de bovenkant)
Meer info vind je hier

Met de HD-800 is Hypersync flitsen met een sluitertijd tot 1/8000sec mogelijk

 • De High speed sync functie inschakelen
  Terwijl de multitoets (2) is ingedrukt, ook de set-toets(3) indrukken.
  Onder de batterij indicator verschijnt een H met flitssymbool , nu is de "hypersync" functie geactiveerd.
  Het flitsvermogen is nu instelbaar tussen 1/1 en 1/16
 • Het triggersignaal.
  Om de flitser op het juiste moment, net voor het openen van de sluiter, te laten flitsen, moet het signaal van de camera, via een trigger aan de flitser worden doorgegeven.
  Dit signaal wordt niet via het centrale flitscontact van de camera doorgegeven, en werkt enkel met speciale , merk-specifieke triggers .
  Met de bijgeleverde Jinbei trigger is hypersync flitsen niet mogelijk.
  Verschillende (duurdere) merk-specifieke triggers kunnen dit wel.
  Een voorbeeld hiervan is de Yongno YN-622 en de Pocketwizard TT1-TT5.
  Zetten we de TT1 PW zender op de camera en verbinden we met een korte kabel, de triggeruitgang van de Pocketwizard TT5 met de triggeringang (8) van de
  HD-800 dan is Hypersync flitsen met hogere sluitersnelheden tot 1/8000sec perfect mogelijk.

Een andere mogelijkheid is, om de Jinbei draadloze trigger in de hotshoe van de Pocketwizard TT1 zender op de camera te monteren, dan kan draadloos geflitst worden in Hypersync, en kan nog steeds het vermogen van de flitser ingesteld worden met de Jinbei trigger.
De HD-600 ontvangt zijn triggersignaal via de Jinbei TRS trigger. De TT5- PW ontvanger heb je dan niet nodig.

Batterij laden

De batterij wordt geladen met de bijgeleverde acculader, is de batterij volladen dag gaat het groene lampje op de lader branden.
Op de display van de HD-600 is een laad-indicator voorzien.
De fast/slow indicator (haasje/ slak) beinvloed het opladen van de batterij niet.
Flitsen gedurende het opladen van de accu is geen goed idee, de voedingsspanning is te hoog, waardoor de flitssterkte en de specs niet onder controle zijn.
De batterij min. iedere 3 maanden laden

 

Analyse van de HDII-600 flits modes:

Belichten we een onderwerp gedurende de opname met flitslicht , dan zijn 2 parameters belangrijk: de flitssterkte (licht intensiteit ) en de flitsduur.

 • Bij cameraflitsers wordt meestal de flitssterkte constant gehouden, terwijl de "flitsduur" wordt geregeld afhankelijk van de gewenste hoeveelheid licht op het onderwerp.
  De flits wordt hierbij onderbroken en de resterende energie die opgeslagen zit in de condensatoren wordt bij moderne flitsers gebruikt voor de volgende flits, het heropladen van de flitser (recycletime) zal dus heel kort zijn, omdat de condensatoren niet volledig opnieuw moeten opgeladen worden.
 • Bij studioflitsers met groter vermogen wordt het lastiger om de flitsontlading te onderbreken, daarom kiest men meestal om de flitssterkte te regelen door de spanning op de condensatoren te regelen en bij het flitsen de condensatoren volledig te laten ontladen. De flitsduur blijf hier dus ongeveer constant , maar flits intensiteit wordt aangepast afhankelijk van de gewenste belichting van de foto.
  • Aangezien de condensator volledig wordt ontladen is de recycletime langer.
  • Het regelbereik van de condensator spanning is beperkt ( binnen de specs van de flitsbuis/condensator), en daardoor ook het flitssterkte regelbereik .
  • De ontlading van de condensator gebeurt exponentieel , en hierdoor ook de belichting. In het begin van de flits is de intensiteit hoger dan bij het uitdoven.
   Vooral bij hogere sluitersnelheden kan dat leiden tot merkbare belichtingsverschillen aan de onderste rand van de foto (de flits moet volledig afgewerkt zijn voordat het 2de gordijn van de sluiter dichtgaat).
   Om die reden wordt in de studio meestal op 1/125s gefotografeerd, dus lager dan de max. flitssynchronisatie snelheid van de camera .
  • Het is echter een trend in de (duurdere) high-end studioflitsers om net zoals de camera flitsers de flitsontlading te onderbreken, wat resulteert in kortere flitstijden, hoger regelbereik en homogene belichting. (meer info tav de werking van de flitser vind je hier en hier)
 • De HD II-600 maakt gebruik van beide bovenstaande technologieën, om bij normaal gebruik de voordelen van de kortere flitsduur en bij Hypersync het voordeel van de langere flitsduur te kunnen benutten

Manuele mode "M"

 • Bij deze flitsmode wordt het flitslicht gestopt bij het bereiken van het ingestelde flitsvermogen.
  Hoe lager het gekozen flitsvermogen hoe korter de flitsduur.
  Voordelen:
  • Veel groter regelbereik van deze flitser dan een "normale " studioflitser
  • Minder last van bewegingsonscherpte door de korte flitsduur.
  • Door de korte flitsduur kan op de max.flitssynchronisatiesnelheid van de camera geflitst worden, waardoor minder invloed van het omgevingslicht
  • Door de korte flitsduur is deze flitser ook geschikt voor "high speed " fotografie

De max. flitssynchronisatie snelheid van de gebruikte camera D90= 1/200 sec
Bij " vol 1/1 vermogenflitsen" wordt net zoals bij alle flitsers (camera en studioflitsers) de flitscondensator volledig ontladen, en duurt de flits dus ook langer.

Multi flits

Bij deze flitsmode worden gedurende de tijd dat de sluiter open is, een aantal flitsen afgevuurd, waarvan de sterkte instelbaar is.
De sterkte van de flitsen wordt beperkt afhankelijk van het ingestelde aantal flitsen en de frequentie (aantal flitsen/sec)
Zoals hierboven vermeld moet de sluitertijd van de camera voldoende lang zijn zodat alle flitsen gedurende de "sluiter open" tijd vallen

Flitsen met flits-sensor

Bovenaan de flitser is een lichtsensor voorzien.
Bij inschakelen van de sensor (2x Multiknop drukken) wordt de sensor in werking gesteld, dan flitst de flitser mee met iedere andere flits die "gezien" kan worden door de sensor die bovenaan op de studioflitser staat gemonteerd.
Bij bovenstaande foto van het flitssignaal is de flitser getriggerd door een SB800 flitser op de camera.
De flitser is gebruikt dezelfde technologie als in Manuele mode (M)
Voor de timing (moment van flitsen, is er geen meetbaar verschil als wanneer de flitser getriggerd wordt met de Jinbei trigger in de "M" mode

Hypersync / High speed sync flitsen

Bij hogere sluitersnelheden (hoger dan de max. flitssynchronisatie snelheid) , gaat het 2de gordijn reeds dicht terwijl het eerste gordijn open gaat.
De belichting van de sensor gebeurt door de spleet tussen het 1ste en 2de gordijn. Er is dus geen enkel moment meer dat de beide gordijnen samen volledig open zijn.
Meer infovind je : hier
Willen we toch een goede flitsbelichting dan zal de flitser gedurende de ganse periode tussen start openen 1ste gordijn en volledig sluiten 2de gordijn het onderwerp moeten belichten.
Dit kan met Hypersync flitsen.
Met de HDII-600 is het mogelijk om hypersync te flitsen tot sluitersnelheden van 1/8000s .

Om hypersync te flitsen maakt men met de HDII-600 handig gebruik van de lange flitsduur bij volledige ontlading van de flitscondensatoren.
Het triggersignaal om de flits te starten vóór de gordijnen zich openen, komt van een camera-specifieke trigger, in ons voorbeeld een Pocket wizard trigger.
De flits start net voor het 1ste gordijn opent, en blijft doorgaan tot het 2de gordijn volledig dicht is.
De flitssterkte wordt geregeld door de spanning op de flitscondensatoren te wijzigen (hoogte van de flitspuls), regelbaar tussen 1/1 en 1/16
In het voorbeeld van foto1 en 2 wordt geflitst bij een sluitersnelheid van 1/400sec. (2.5ms)
De benodigde belichtingstijd van de flitser = de ingestelde sluitertijd van de camera (vb 1/400s=2.5ms) + de tijd die de gordijnen nodig hebben
om te openen&sluiten (+/-2ms = camera afhankelijk en is dezelfde voor alle sluitersnelheden)
In ons voorbeeld is de benodigde belichtingstijd = +/-4.5ms!
Hoe hoger ingestelde de sluitersnelheid (kortere belichtingstijd) , hoe egaler de belichting.

Moesten we bij die sluitersnelheid 'normaal' flitsen (vb foto3), dan verschijnt de flits pas op het einde van "de sluiter open" tijd, de bovenkant van de sensor is dan niet belicht, waardoor de onderkant van de foto een zwarte band krijgt (het onderwerp wordt 180° gedraaid op de sensor geprojecteerd)
Meer info i.v.m. hypersync flitsen vind je hier

Belichtings resultaat:

Hierboven: 4 foto's genomen van een grijskaart, belicht met de HDII-600,
De 3 linkse afbeeldingen zijn genomen met Hypersync, bij verschillende sluitersnelheden en flitsvermogens. De gebruikte trigger: Pocket wizard + Jinbei trigger in de PW hotshoe
De rechtse afbeelding genomen in stand M 1/2 , bij camera sluitersnelheid 1/400s en Jinbei trigger.
Inherent aan de technologie is de belichting bij hypersync is niet helemaal egaal door de ontladingscurve van de flitser, maar toch opmerkelijk goed in vergelijking met andere "studio Hypersync" flitsers .

Life beelden

Op life beelden in de studio is van de beperkte belichtingsvariatie tussen boven en onderkant van de foto weinig te merken.

Opgelet:

-Bij het wijzigen van de flitsmode (bv van M naar Hypersync) of bij reduceren van het flitsvermogen bij hypersync, zal de flitser zich automatisch ontladen d.m.v. een krachtige flits.
Houd gedurende het instellen van de flitser uw handen en brandbare onderdelen uit de buurt van de flitslamp
-Nooit de unit openen, zelfs zonder batterij zijn de inwendige condensatoren nog opgeladen op hoge - gevaarlijke spanning

 

13/11/2015

Update 2021.

De batterijen durven nagal eens defect gaan wanneer ze lange tijd niet gebruikt of opgeladen worden.
Was een tijdlang een groot probleem, want er waren geen vervangbatterijen beschikbaar.
Gelukkig zijn ze nu wel beschikbaar, niet goedkoop maar toch beter dan de flitser te moeten weggooien