Lenskeuze: Invloed van de lens en de belichting
 
   
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 

Invloed van de brandpuntsafstand van de lens bij close-up

   
   

 

De optimale brandpuntsafstand van een lens voor portretfotografie ligt tussen 70-135mm. (Full frame camera)

Hoe langer de brandpuntsafstand hoe ronder en platter het gezicht, het gezicht mist diepte.
Bij korte brandpuntsafstanden (<70mm) wordt het gezicht smaller, en treed er een uitgesproken vervorming op, delen van het gezicht (neus) die dichter bij de lens staan worden groter.
Hoe korter de brandpuntsafstand, hoe dichter je bij het model moet staan om dezelfde foto te maken.

Oorzaak van de vervorming

Ten gevolge van de grote openingshoek

Bij groothoeklenzen (f<50mm) wordt het perspectief uitgerekt.
Hierdoor krijgen we "Tonvervorming".
Vanuit het midden wordt het beeld naar de randen toe kleiner, het gezicht wordt samengedrukt.
In bovenstaande foto is dit fenomeen gemakkelijk met Photoshop te corrigeren, maar het stijgt exponentieel met kleinere brandpuntsafstanden.
De extreme versie hiervan zijn de zogn. Fisheye objectieven.

Ten gevolge van de kleine "Voorwerpafstand"

Om een gezicht met een groothoeklens in close-up te fotograferen moeten we dicht bij het onderwerp inzomen.(kleine voorwerp-lensafstand)
Gevolg hiervan is dat delen van het gezicht die dichter bij de lens staan (vb neus) relatief groter worden afgebeeld op de sensor dan de ogen waarop wordt scherpgesteld, de oren die verder van het scherpstelpunt staan worden kleiner
Dit geeft een vervorming van het beeld.

De vuistregel voor de lineaire vergroting:
R = brandpuntsafstand / voorwerpafstand............. R= f/v (in m).......(zie Lenzen-Theorie)

Voorwerpafstand = afstand voorwerp tot de lens
Willen we vb een hoofd van 30cm hoogte op een 30mm grote (FF) sensor projecteren dan zal de lineaire vergroting R= 1:10 moeten zijn

* Voor een korte brandpuntsafstandlens vb 24mm lens:

Passen we de formule hier toe dan zien we, dat om het gezicht volledig dekkend op de sensor te krijgen (lineaire vergroting= 1:10) zullen we met een 24mm lens, op een afstand van 24cm (240mm) van het gezicht moeten fotograferen (0,1= 24mm/240mm).
Stellen we scherp op de ogen, dan zal alles in het vlak van de ogen dezelfde vergroting hebben.
Maar bv de neus (3cm dichter bij de lens dan de ogen ) zal 14% groter op de sensor worden afgebeeld . R= 24mm/210mm = 1:8,7
Hierdoor vervormt het gezicht.

* Voor een 135mm lens
Bij lange brandpuntsafstandlenzen, bv 135mm zal voor eenzelfde beeldgrootte op de sensor, de voorwerpafstand 1,35 m moeten zijn.
Het verschil van 3cm, afstand ogen tot neus geeft hier geen merkbare vervorming meer.
Op bovenstaande tekening is duidelijk te zien dat bij 135mm, de rode pijl niet merkbaar groter op de sensor geprojecteerd wordt.

Het resultaat hangt dus af van de afstand tussen de camera en het model, hoe groter de brandpuntsafstand hoe kleiner de beeldhoek, dus hoe verder de camera van het model staat voor dezelfde beeldvulling.
Als algemene regel kan je stellen dat:
Om geen gezichtvervorming te krijgen, de afstand camera tot het model minimum 1m zou moeten zijn


Voor Full body fotografie zijn kleinere brandpuntsafstanden wel geschikt, om de persoon volledig in beeld te krijgen zal men ook bij korte lenzen verder van het model moeten staan om te fotograferen en zal het verschil ogen-neus afstand ook verwaarloosbaar zijn.
Steekt de persoon echter zijn arm naar voor, dan wordt het verschil tov het scherpstelpunt wel relevant, en zal de hand onnatuurlijk groot afgebeeld worden, dit effect zal opnieuw met lange lenzen veel minder zijn


Invloed camerastand: Portret of landschap

   

24mm , camera horizontaal

24mm, camera vertikaal

   

 

   

200mm, camera horizontaal

200mm, camera vertikaal

   

De camerastand heeft geen invloed op de vervorming van het beeld bij close-up

 

Scherptediepte (DOF)

De scherptediepte zal bij korte brandpuntslenzen kleiner zijn.
Passen we de DOF calculator op dezelfde 24mm en 135mm lenzen toe:
24mm lens: diafragma f/9 , afstand: 30cm dan is de scherptediepte = 7.88cm
135mm lens: diafragma f/9 afstand 1,7m dan is de scherptediepte 90cm

Invloed van de belichting

Hierbij 2 foto's genomen met een 70mm lens, zelfde belichting - 2 verschillende standpunten

 

Fotografeer je de donkere zijde van het gezicht dan wordt het gezicht van het model smaller, fotografeer je de heldere kant van het gezicht, dan wordt het gezicht ronder.
Hou hiermee rekening wanneer je een model fotografeert met een uitgesproken smal of rond gezicht.

 

 

© Beertje 3/1/2016
Update 2021

 

 

 

site stats